page-heading

Disclaimer


Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Lavista Relatiegeschenken B.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website van Lavista Relatiegeschenken B.V. waaronder doch niet uitsluitend: teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Lavista Relatiegeschenken B.V. en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Met als uitzondering hierop de teksten en afbeeldingen zoals geïllustreerd bij de zoekresultaten die betrekking hebben tot de locatie informatie, deze zijn geplaatst in samenspraak met Lavista Relatiegeschenken B.V.. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Lavista Relatiegeschenken B.V.

Alle rechten van intellectuele eigendom berusten uitsluitend bij Lavista Relatiegeschenken B.V. of diens licentiegevers. Een deelnemer verkrijgt alleen de gebruiksrechten en de bevoegdheden die bij deze Disclaimer andere voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.